Opis:

Oferta zaprezentowana na stronie internetowej stbp.pl jest kierowana do klientów szukających wsparcia przy ocenie standardów bezpieczeństwa produkcyjnego. Biuro zajmuje się nie tylko sprawdzaniem zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, ale też dostosowania do regulacji dla danego sektora wytwórczego. W ramach realizowanych szkoleń pracownicy zespołu przeprowadzają symulacje rozprzestrzeniania się ognia w siedzibie partnera. Przygotowują również precyzyjne Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z aktualnymi przepisami. Wyznaczeni rzeczoznawcy zajmują się zaś opiniowaniem projektów architektonicznych pod względem: jakości konstrukcji, użytych surowców i otoczenia przylegającego do danego budynku. Służą pomocą w wyborze skutecznej odzieży ochronnej dla osób pracujących z materiałami niebezpiecznymi. Podejmują się outsourcingu usług w związku z aktualizacjami takich procedur w firmach. Marka wydaje ekspertyzy dotyczące zmiany charakteru użytkowania obiektu.  

 

Fachowa ocena zagrożenia wybuchem w Warszawie odnosi się do innych kompetencji przedstawionego biura. W tym względzie można liczyć przede wszystkim na: sklasyfikowanie źródeł zapłonu pod kątem ryzyka, zabezpieczenia stref w budynkach, postępowanie przy przetwarzaniu lub transporcie takich materiałów. Ten typ weryfikacji dotyczy nie tylko specyficznych surowców, ale też modelu produkcji przyjętego w zakładzie. Specjaliści sprawdzają na przykład, czy teoretycznie obojętne produkty po wejściu w reakcję albo zmieszaniu nie stanowią zagrożenia eksplozją. Następna sfera aktywności ekspertów jest związana z wnioskowaniem o pozwolenia na użytkowanie od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Aplikowanie uwzględnia okoliczności warunkowego lub zamiennego wykorzystania przestrzeni w budynku. W kategorii prowadzonych audytów specjaliści sprawdzają również stan techniczny instalacji: elektrycznych, wentylacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych. W przypadku ostatnich celem jest sprawne działanie służb pożarniczych.  

Dodano: 07-07-2021
Autor: Małgorzata Ziółkowska
Źródło:
https://stbp.pl/ocena-zagrozenia-wybuchem/Strefa Bezpieczeństwa Pożarowego


WWW: https://stbp.pl/

Bukowskiego 4, 03-982 Warszawa

Tel: +48 601 385 004

Oceń firmę (0 z 0 głosów)
Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

W Okolicy