Opis:

Właściwie wdrożona i przestrzegana polityka ochrony danych osobowych w firmie ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim jest to obowiązek wynikający z przepisów, a brak jego spełnienia lub wprowadzenie wadliwych procedur może skutkować karami. Dlatego należy nie tylko wdrożyć system, ale koniecznie musi być on wprowadzony w sposób prawidłowy. Jakiekolwiek uchylenia czy niezgodne z prawem zapisy muszą być jak najszybciej usunięte i poprawione. Na doit.biz.pl można dowiedzieć się więcej na temat przeprowadzenia audytu, który jest wstępem do zmian.

Wdrożenie zasad przesyłania czy przechowywania niejawnych informacji to fundamentalny obowiązek, który spoczywa na wielu podmiotach. Trzeba jednak mieć na uwadze, że przepisy mówią także o regularnym kontrolowaniu wprowadzonych regulaminów oraz ich dostosowywaniu do odgórnych zmian. W kontekście uaktualnienia zasad RODO panujących w firmie istotne jest przeprowadzenie audytu. Najlepiej jest powierzyć to zadania doświadczonym i wykwalifikowanym specjalistom. Dzięki swojej wiedzy są oni w stanie przeprowadzić skuteczną kontrolę, wykryć ewentualne braki, opisać je i zaproponować zmiany, które pozwolą na zgodne z prawem funkcjonowanie. Brak takich działań jest podstawą do wszczęcia postępowania przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, który może nałożyć dotkliwe kary. Zresztą niewłaściwa polityka RODO może się też stać źródłem rozmaitych kontrowersji, incydentów bądź skarg z innych stron niż urząd. Także z tego powodu warto, a w zasadzie powinno się, dmuchać na zimne i regularnie kontrolować panujące zasady związane z przechowywaniem poufnych danych.

Jak wygląda prawidłowy audyt ochrony danych osobowych, wykonany przez doświadczonych fachowców? Eksperci muszą przede wszystkim sprawdzić, czy w danej firmie funkcjonuje polityka RODO i w jaki sposób jest prowadzona. Ważne jest też skontrolowanie, kto posiada odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych, a także czy pracownicy przeszli niezbędne szkolenia i dysponują wiedzą na ten temat. Istotna jest również praktyka, a zatem wywiady z zatrudnionymi pozwalają odpowiedzieć na pytania, czy na co dzień przestrzegane są zasady bezpieczeństwa w tym zakresie. Na koniec specjaliści przygotowują raport, w którym uwzględniają wszystkie uzyskane informacje i zalecenia dotyczące ewentualnych zmian.

Dodano: 01-11-2023
Autor: Małgorzata Ziółkowska
Źródło:
https://doit.biz.pl/audyty-ochrony-danych-osobowych/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Og%C3%B3lne_rozporz%C4%85dzenie_o_ochronie_danych
https://uodo.gov.pl/

DOIT.BIZ sp. z o.o.


WWW: https://doit.biz.pl

Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań

Tel: 601211238

Oceń firmę (0 z 0 głosów)
Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

W Okolicy