Opis:

Osoby chcące zlecić tłumaczenie wybranych tekstów komuś innemu, mogą skorzystać z usług tłumacza zwykłego lub przysięgłego. Pierwszy z nich zajmuje się przekładami treści z języka obcego na język polski lub na odwrót, w taki sposób, by były one zrozumiałe dla odbiorców i pozbawione błędów. Najważniejszą różnicą między tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi jest forma. Zwykłe teksty mogą być przesyłane za pośrednictwem e-maila, natomiast drugie są opieczętowane i oddawane w wersji papierowej. Ponadto zawierają podpis tłumacza oraz specjalną klauzulę poświadczającą.

Zawód wykonywany przez tłumacza przysięgłego jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego. W Polsce osoby chcące dokonywać takich tłumaczeń muszą mieć obywatelstwo tego kraju oraz odpowiednie wykształcenie. Nie bez znaczenia jest także niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe, jak i pełna zdolność do czynności prawnych. Profesjonalne tłumaczenia z języka angielskiego w Warszawie są wykonywane w biurze MTR.

To doświadczona firma, z którą kontaktują się nie tylko osoby prywatne, ale i przedstawiciele organów państwowych lub przedsiębiorcy z różnych branż. Jej wsparcie bardzo często jest niezbędne wśród osób chcących przełożyć kopie dyplomów, dokumenty konieczne do zarejestrowania samochodu, świadectwa ukończenia szkoły czy zaświadczenia o stanie cywilnym. Innymi słowy, z usług tych należy skorzystać zawsze wtedy, gdy niezbędne jest przetłumaczenie pism urzędowych i procesowych.

Składają się na nie także:

  • faktury,
  • umowy,
  • akty notarialne,
  • dokumenty medyczne,
  • wyroki sądowe,
  • pełnomocnictwa,
  • akty zgonu i urodzenia.

Specjaliści nie tylko przekładają wybrane treści na język docelowy, ale też opisują każdy element niebędący tekstem, co oznacza, że zajmują się również pieczęciami czy znakami wodnymi. Po zakończonej pracy opatrują każdą ze stron swoją pieczęcią, na której znajdują się ich dane, dzięki czemu dokumenty nabierają mocy prawnej i mogą być wykorzystywane w sądach. Ponadto odpowiadają za ewentualne błędy, co sprawia, że w razie ich dostrzeżenia klient może ubiegać się o odszkodowanie.

Dodano: 14-07-2021
Autor: Aniela Witkowska
Źródło:
https://www.mtr24.pl/Biuro Tłumaczeń MTR


WWW: https://www.mtr24.pl

Mydlarska 47, 04-690 Warszawa

Tel: 662 906 531

Oceń firmę (0 z 0 głosów)
Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

W Okolicy